“ვერ მოასწრო სახლიდან გამოსვლა…” – ვინ არის სოფელ ჯუმათში, სტიქიისას გარდაცვლილი არასრულწლოვანი

“ვერ მოასწრო სახლიდან გამოსვლა…” – ვინ არის სოფელ ჯუმათში, სტიქიისას გარდაცვლილი არასრულწლოვანი

სო­ფელ ჯუ­მათ­ში ნა­პოვ­ნია გარ­დაც­ვლი­ლი არას­რულ­წლო­ვა­ნითორ­ნი­კე ჩხარ­ტიშ­ვი­ლია. ის ჯუ­მა­თის სა­ჯა­რო სკო­ლის მე­ექ­ვსე კლა­სის მოს­წავ­ლე იყო.

“სა­ში­ნე­ლი ამ­ბა­ვი ტრი­ა­ლებს, ყვე­ლა და­შო­კი­ლია. 11 წლის ბი­ჭია ნა­პოვ­ნი. მო­ზარ­დის ოჯა­ხი სხვის სახ­ლში ცხოვ­რობ­და. ჩა­მო­წო­ლილ­მა მე­წყერ­მა სახ­ლი ჩა­ი­ტა­ნა, ვერ მო­ას­წრო სახ­ლი­დან გა­მოს­ვლა,“ – გვე­უბ­ნე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი.

პა­რა­ლე­ლუ­რად გრძელ­დე­ბა ჯი­ხან­ჯირ­ში და­კარ­გუ­ლი არსრულ­წლოვ­ნის ძებ­ნა. ასე­ვე, სო­ფელ სი­ლა­ურ­ში სტი­ქი­ი­სას და­კარ­გულ ერთ მო­ქა­ლა­ქეს ეძე­ბენ.

“გუ­რი­ის რე­გი­ონ­ში მო­სუ­ლი უხვი ნა­ლე­ქის გამო, ადი­დე­ბუ­ლია მდი­ნა­რე­ე­ბის კა­ლა­პო­ტე­ბი, ჩა­მო­წო­ლი­ლია მე­წყე­რი, და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლია სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლე­ბი, ხი­დე­ბი და სოფ­ლებ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი გზე­ბი.

სტი­ქი­ის ად­გი­ლებ­ზე იმ­ყო­ფე­ბი­ან ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სხვა­დას­ხვა და­ნა­ყო­ფე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ასე­ვე, მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია შე­სა­ბა­მი­სი ტექ­ნი­კა და აქ­ტი­ურ რე­ჟიმ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­მუ­შა­ო­ე­ბი.

მო­ვუ­წო­დებთ რე­გი­ონ­ში მყოფ მო­სახ­ლე­ო­ბას, თავი შე­ი­კა­ვონ გა­და­ად­გი­ლე­ბის­გან და და­ე­მორ­ჩი­ლონ ად­გილ­ზე მყოფ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მი­თი­თე­ბებს.

ამ დრო­ის­თვის, მაშ­ვე­ლე­ბის მიერ ძებ­ნის ღო­ნის­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში, სო­ფელ ჯუ­მათ­ში ნა­პოვ­ნია ერთი არას­რულ­წლოვ­ნის ცხე­და­რი, და­კარ­გუ­ლი 2 პი­რის მი­მართ კი, გრძელ­დე­ბა სა­ძი­ე­ბო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი.

უსაფრ­თხო­ე­ბის ზო­მე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი უსაფრ­თხო­ე­ბის მარ­თვის ცენ­ტრ 112-ის მიერ, გუ­რი­ის რე­გი­ო­ნის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მყოფ მო­ქა­ლა­ქე­ებს ეგ­ზავ­ნე­ბათ გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი.” – ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

წყარო: ambebi.ge

Leave a Comment