მეცნიერებმა დაასახელეს თარიღი თუ როდის გაქრება სექსი როგორც გამრავლების საშუალება

მეცნიერებმა დაასახელეს თარიღი თუ როდის გაქრება სექსი როგორც გამრავლების საშუალება

სტენ­ფორ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი კარლ ჯე­რა­სი, რო­მელ­მაც წლე­ბის წინ კონ­ტრა­ცეფ­ცი­უ­ლი აბე­ბი გა­მო­ი­გო­ნა, ვა­რა­უ­დობს, რომ სექ­სი, რო­გორც გამ­რავ­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა, 2050 წლის­თვის გაქ­რე­ბა. მისი აზ­რით, ადა­მი­ა­ნე­ბი მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბე­ბის გა­სა­ჩე­ნად ხე­ლოვ­ნურ გა­ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბას გა­მო­ი­ყე­ნე­ბენ. ჯე­რა­სის ვა­რა­უ­დით, ქა­ლე­ბი და მა­მა­კა­ცე­ბი ახალ­გაზ­რდა ასაკ­ში­ვე გა­ყი­ნა­ვენ სპერ­მას და კვერ­ცხუ­ჯრე­დებს, ხოლო სექ­სით შე­იძ­ლე­ბა აღარც და­კავ­დნენ.

ქა­ლე­ბი, კვერ­ცხუ­ჯრე­დე­ბის გა­ყინ­ვის შემ­დეგ, სტე­რი­ლი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­დუ­რას გა­ივ­ლი­ან და მო­მა­ვალ­ში აღარ დად­გე­ბი­ან და­უ­გეგ­მა­ვი ორ­სუ­ლო­ბის პრობ­ლე­მის წი­ნა­შე. გარ­და ამი­სა, პრო­ფე­სო­რი თვლის, რომ ეს პრო­ცე­დუ­რა მო­აგ­ვა­რებს აბორ­ტე­ბი­სა და ახალ­გაზ­რდა სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის კა­რი­ე­რულ პრობ­ლე­მებს, რად­გან ისი­ნი შვი­ლე­ბის გა­ჩე­ნას ნე­ბის­მი­ერ ასაკ­ში შეძ­ლე­ბენ და არ შე­ე­შინ­დე­ბათ, რომ ბავ­შვი სამ­ყა­როს რა­ი­მე პა­თო­ლო­გი­ით მო­ევ­ლი­ნე­ბა.

Leave a Comment