“ძვლებში ვიგრძენი რა შეიძლებოდა მომხდარიყო…“ – რას ამბობს ”ტიტანიკის“ რეჟისორი ”ტიტანის” შესახებ

“ძვლებში ვიგრძენი რა შეიძლებოდა მომხდარიყო…“ – რას ამბობს ”ტიტანიკის“ რეჟისორი ”ტიტანის” შესახებ

„ძვლებ­ში ვიგ­რძე­ნი, რაც მოხ­და. მისი ელექტრო­ნი­კის და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის მწყობ­რი­დან გა­მოს­ვლის და GPS-ის სის­ტე­მის ჩა­ვარ­დნის შემ­დეგ, წყალ­ქვე­შა ნავი გაქ­რა. ეგ­რე­ვე ტე­ლე­ფო­ნი ავი­ღე და ზო­გი­ერთ ჩემს ნაც­ნობს და­ვუ­რე­კე, ისე­თებს, ვინც წყალ­ქვე­შა ნა­ვე­ბის სა­კი­თხში გარ­კვე­უ­ლია.

და­ახ­ლო­ე­ბით ერთ სა­ათ­ში შემ­დე­გი ფაქ­ტე­ბი გა­ვი­გე: ისი­ნი სიღ­რმე­ში ეშ­ვე­ბოდ­ნენ, 3800 მეტ­რის სიღ­რმის ფსკერ­ზე. კო­მუ­ნი­კა­ცია და ნა­ვი­გა­ცია, რა­ი­მე კა­ტას­ტრო­ფა რომ არ მომ­ხდა­რი­ყო, ისე არ და­ი­კარ­გე­ბო­და. პირ­ვე­ლი, რაც გა­ვი­ფიქ­რე, აფეთ­ქე­ბა იყო“, – ამ­ბობს კა­მე­რო­ნი.

რე­ჟი­სორ­მა ასე­ვე თქვა, რომ სა­ში­ნე­ლი ირო­ნი­აა “ტი­ტა­ნის” და მისი ეკი­პა­ჟის ასე­თი გა­ნად­გუ­რე­ბა და მას ტი­ტა­ნი­კის ის­ტო­რი­ას ადა­რებს: “კი­დევ ერთი კა­ტას­ტრო­ფა გვაქვს, რო­მე­ლიც იმა­ვე გა­უფრ­თხი­ლებ­ლო­ბის პრინ­ციპ­ზეა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი. OceanGate გაფრ­თხი­ლე­ბუ­ლი იყო საფრ­თხე­ე­ბის შე­სა­ხებ”, – თქვა კა­მე­რონ­მა.

Leave a Comment