“ქმარს რომ ფარნიანი ნოკია აქვს და ცოლს აიფონ 15, ბო*ია შენი ცოლი და არ უნდა რომ ამისი ბო*ობა გაიგო, მაგრამ იმდენად ხარ გამო*ლევებული წითელი ბორშების ჭამით ვეღარ ხვდები შე უბედურო” – მარიანას მიმართვა მამაკაცებს

“ქმარს რომ ფარნიანი ნოკია აქვს და ცოლს აიფონ 15, ბო*ია შენი ცოლი და არ უნდა რომ ამისი ბო*ობა გაიგო, მაგრამ იმდენად ხარ გამო*ლევებული წითელი ბორშების ჭამით ვეღარ ხვდები შე უბედურო” – მარიანას მიმართვა მამაკაცებს

“ქმარს რომ ფარნიანი ნოკია აქვს და ცოლს აიფონ 15 ბო*ია შენი ცოლი და არ უნდა რომ ამისი ბო*ობა გაიგო, მაგრამ იმდენად ხარ გამო*ლევებული წითელი ბორშების ჭამით ვეღარ ხვდები შე უბედურო” – მარიანას მიმართვა მამაკაცებს

Leave a Comment