“მაღაზიაში შვედი ფუნთუშის საყიდლად, 20 ლარიანი მივაწოდე, გამყიდველმა აიღო კალკულატორი და 5 წუთში მეუბნება…”

“მაღაზიაში შვედი ფუნთუშის საყიდლად, 20 ლარიანი მივაწოდე, გამყიდველმა აიღო კალკულატორი და 5 წუთში მეუბნება…”

მე: – რა ღირს ფუნთუშა?
ნოქარი: – 60 თეთრი
მე: – 5 ცალი მომეცით, თუ არ შეწუხდებით 
ნოქარი: – ახლავე.
ფუნთუშები ჩამილაგა პარკში და მოიმარჯვა კალკულატორი. 
5 წუთიანი დაანგარიშების შემდეგ:
ნოქარი: – რამდენი მომეცით ბატონო? 
მე: – 20 ლარი
ნოქარი: – ე.ი. თქვენ მე მო მე ცით ოც ლა რი ა ნი, შე სა ბა მი სად, მე თქვენ უ ნდა და გი ბრუ ნოთ … ისევ თავიდან დაიანგარიშა.

20 -60-60-60-60-60 = -280 ?

აუუუ, ეს კალკულატორი რა მაგრად უბერავს!

მე: – 3 ლარი უნდა აიღოთ, ქალბატონო.

ნოქარი: (ისევ ჩააფრინდა კალკულატორს) 20-3=17 სწორია?

მე: – სავარაუდოდ, არ ტყუის.

ნოქარი: – მოდი მაინც გადავამოწმოთ. სიფრთხილეს თავი არ სტკივა.

20-3=17. დიახ! მე თქვენ უ ნდა მო გცეთ ჩვი დმე ტი ლა რი. სწორია?

მე: – მგონი კი

ნოქარი: – მაპატიეთ, ჩემი პირველი დღეა საცხობში.

Leave a Comment