“6-თვიანი ძიების და გენეტიკური კვლევების შედეგად, როგორც იქნა, მივაგენი“ – რას წერს თამუნა მუსერიძე

“6-თვიანი ძიების და გენეტიკური კვლევების შედეგად, როგორც იქნა, მივაგენი“ – რას წერს თამუნა მუსერიძე

ცნობილია, რომ ჟურნალისტი თამუნა მუსერიძე უკვე წლებია, რაც ბიოლოგიურ მშობლებს ეძებს. მან 2016 წელს შეიტყო, რომ გაშვილებული იყო და მას შემდეგ ყველა ძალას ხმარობს, რომ ბიოლოგიური მშობლების კვალს მიაგნოს. ამჯერად ის სასიხარულო ინფორმაციას აქვეყნებს და წერს, რომ ბევრი ძიების შემდეგ ბაბუის ვინაობა გაიგო: 

“ჩემი ცხოვ­რე­ბა და­უს­რუ­ლე­ბე­ლი სე­რი­ა­ლი რომ არის, ეს უკვე ყვე­ლამ იცით, მაგ­რამ ყვე­ლა სე­რი­ალს აქვს ბოლო სე­რია და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რომ ძა­ლი­ან მალე გა­ვალთ ბო­ლო­ში. თუმ­ცა, რო­გორც ვხე­დავ, იქამ­დე საკ­მა­ოდ დიდი გზა მაქვს გა­სავ­ლე­ლი. 6-თვი­ა­ნი ძი­ე­ბის და გე­ნე­ტი­კუ­რი კვლე­ვე­ბის შე­დე­გად სა­ბო­ლო­ოდ მი­ვა­გე­ნი ბი­ო­ლო­გი­ურ ბა­ბუ­ას. დღეს მა­მი­და­ჩე­მის (ან დე­ი­და­ჩე­მის) ტეს­ტის და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხი მო­ვი­და, მაგ­რამ ზუს­ტად ამ პა­სუხ­მა დაგ­ვაბ­რუ­ნა ისევ და­სა­წყის­ში. გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ ჩემს ყვე­ლა ნა­თე­სავს ეს ტეს­ტი გა­კე­თე­ბუ­ლი აქვს, გა­მო­საკ­ვლე­ვი აღა­რა­ვინ დარ­ჩა. ანუ! ბა­ბუ­ა­ჩემს სა­დღაც კი­დევ ერთი შვი­ლი ჰყავს (ჩემი მშო­ბე­ლი), რო­მელ­ზეც ინ­ფორ­მა­ცია ნა­თე­სა­ვებს არ აქვთ.

ბა­ბუ­ა­ჩე­მი – გე­ნა­დი ნა­ნა­ვა, 1918 წელს ზუგ­დიდ­ში და­ი­ბა­და. სხვა­დას­ხვა წელს იყო გაგ­რის სა­ნა­ტო­რი­უ­მის დი­რექ­ტო­რი და რუს­თა­ვის სპეცმშე­ნის კად­რე­ბის უფ­რო­სი. ძა­ლი­ან უყ­ვარ­და ლექ­სე­ბის წერა. სამ­წუ­ხა­როდ, საკ­მა­ოდ ახალ­გაზ­რდა, 33 წლის ასაკ­ში, 1952 წელს ზუგ­დი­დის ცი­ხე­ში ტრა­გი­კუ­ლად გარ­და­იც­ვა­ლა.

თუ ვინ­მეს გეც­ნო­ბათ ეს სა­ხე­ლი და გვა­რი, თუ იცით, რომ თქვე­ნი ბა­ბუა ან მამა იყო გე­ნა­დი ნა­ნა­ვა, თუ ჭო­რის დო­ნე­ზე გაქვთ რამე ის­ტო­რი­ის­თვის ყური მოკ­რუ­ლი, გთხოვთ, შე­მეხ­მი­ა­ნეთ…

აგ­რეთ­ვე მთე­ლი გუ­ლით გთხოვთ – ეს პოს­ტი გა­ა­ზი­ა­რეთ, იქ­ნებ ეს ის­ტო­რია ვინ­მეს ყუ­რამ­დე მი­ვი­ტა­ნოთ…”

Leave a Comment