“მოსახლეობამ მოძალადე ბიჭი ტყეში წაიყვანა და..” – ნახეთ როგორ დასაჯეს ბიჭი, რომელმაც 68 წლის მოხუცი ტყეში სცემა

“მოსახლეობამ მოძალადე ბიჭი ტყეში წაიყვანა და..” – ნახეთ როგორ დასაჯეს ბიჭი, რომელმაც 68 წლის მოხუცი ტყეში სცემა

არსებული ინფორმაციით ყვარ­ლის ტყე­ში 68 წლის მოხუცის მი­მართ არა­ა­და­მი­ა­ნუ­რი მო­პყრო­ბის ფაქ­ტზე და­კა­ვე­ბუ­ლების ოჯა­ხებ­მა სო­ფე­ლი და­ტო­ვეს. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, ასე­თი ფაქ­ტი მათ სო­ფელ­ში არას­დროს მომ­ხდა­რა და მსგავ­სი პი­რე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში არ უნდა იყ­ვნენ.“ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა, რო­გორც კი გა­ი­გო ამ ფაქ­ტის შე­სა­ხებ, ერთ-ერთი პირი სახ­ლი­დან გა­მო­იყ­ვა­ნეს, წა­იყ­ვა­ნეს და სცე­მეს. მე­ო­რე უკვე და­კა­ვე­ბუ­ლი იყო. არ ვა­პა­ტი­ებთ ასეთ რა­მეს. დიდი ხა­ნია ამ მხა­რე­ში ასე­თი რამ არ მომ­ხდა­რა, ყვე­ლა გა­ოგ­ნე­ბუ­ლე­ბი ვართ“, – აღ­ნიშ­ნა ად­გი­ლობ­რივ­მა “ტვ პირ­ველ­თან” სა­უბ­რი­სას.

ცნობისთვის, პოლიციამ ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბი 26 და 27 ივ­ნისს და­ა­კა­ვა. მათ ბრალ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 118-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლით, 178-ე მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლის „ა“ და „დ“ მუხ­ლე­ბით, 181-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლის „ა“ ქვე­პუნ­ქტით და 144 მე­სა­მე პრი­მა მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლის “ე“ და „ვ“ ქვე­პუნ­ქტე­ბით წა­რედ­გი­ნა, რაც სას­ჯე­ლის სა­ხედ და ზო­მად 5-დან 10 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

Leave a Comment