ეს ვიდეო ძველი ნიკოლოზის ბოლო გალაღებაა, შემდეგ მოხდა მის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრაგედია… – ნიკოლოზ წულიკიძის სიტყვები პირდაპირ ეთერში

ეს ვიდეო ძველი ნიკოლოზის ბოლო გალაღებაა, შემდეგ მოხდა მის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრაგედია… – ნიკოლოზ წულიკიძის სიტყვები პირდაპირ ეთერში

Leave a Comment