„ვა, ასე ადვილია ყველაფერი?!” – დუტა სხირტლაძის მოულოდნელმა განცხადებამ საზოგადოება აალაპარაკა

„ვა, ასე ადვილია ყველაფერი?!” – დუტა სხირტლაძის მოულოდნელმა განცხადებამ საზოგადოება აალაპარაკა

“20 ივ­ნი­სი 20:00 სთ. ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის მო­მავ­ლის­თვის ყვე­ლა ერ­თად უნდა დავ­დგეთ” – ამ სი­ტყვე­ბით უერ­თდე­ბა მსა­ხი­ო­ბი და ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი დუტა სხირტლა­ძე აქ­ცი­ას სა­ხელ­წო­დე­ბით “შინ ევ­რო­პის­კენ“, რო­მე­ლიც დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბის წინ არის და­გეგ­მი­ლი.

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნის პო­ზი­ცი­ამ სხვა­დას­ხვა რე­აქ­ცი­ე­ბი გა­მო­იწ­ვია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში, რო­გორც მხარ­დამ­ჭე­რი, ასე­ვე კრი­ტი­კუ­ლი:

“ვა, ასე ად­ვი­ლია ყვე­ლა­ფე­რი…?!!!!!“ – დაუწერა კო­მენ­ტა­რებ­ში იუ­მო­რის­ტმა ვა­სი­კო ოდიშ­ვი­ლმა, რო­მე­ლიც დუ­ტას მსგავ­სად “ტე­ლე­ი­მედ­ში “ მუ­შა­ობს.

გარდა ამისა, ტელეწამყვანს არც სხვებისგან დაკლებია კრიტიკა:

“2007 წლის 7 ნო­ემ­ბერს სად იყა­ვი?! ეგებ შეგ­ვახ­სე­ნო?”

“2007 წლის 7 ნო­მებ­რის ზონ­დერ ნა­ცე­ბის მიერ, მშვი­დო­ბი­ა­ნი აქ­ცი­ის დარ­ბე­ვის შემ­დეგ ამ დუ­ტას გა­მოს­ვლა “რუს­თა­ვი 2“-ის ეთერ­ში არ და­მა­ვი­წყდე­ბა. სულ მა­გი­და­ზე უბ­რა­ხუ­ნა ხე­ლე­ბი ისე გა­ლან­ძღა ოპო­ზი­ცია! ესაა ამის სტი­ლი, სა­დაც ფუ­ლია იქა. დიახ, ყო­ფი­ლი ნაცი არ არსბობს! უმა­დუ­რი ღო­რე­ბი…” – წერენ კომენტარებში.

შე­გახ­სე­ნებთ, დღეს თბი­ლის­სა და რე­გი­ო­ნებ­ში აქ­ცია „შინ ევ­რო­პის­კენ“ გა­ი­მარ­თე­ბა. აქ­ცია თბი­ლის­ში, რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბის წინ, 20:00 სა­ათ­ზე და­ი­წყე­ბა.

Leave a Comment