ნახეთ რატომ დატოვა პაატა გულიაშვილმა ტე­ლე­კომ­პა­ნია “ფორ­მუ­ლა”

ნახეთ რატომ დატოვა პაატა გულიაშვილმა ტე­ლე­კომ­პა­ნია “ფორ­მუ­ლა”

თე­ლა­ვის თე­ატ­რის დი­რექ­ტორ­მა პა­ა­ტა გუ­ლი­აშ­ვილ­მა ტე­ლე­კომ­პა­ნია “ფორ­მუ­ლა” და­ტო­ვა. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ მან პოს­ტი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­ავ­რცე­ლა.

რო­გორც ირ­კვე­ვა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, თე­ლავ­ში დღეს ჩა­ტა­რე­ბულ აქ­ცი­ას უკავ­შირ­დე­ბა, რო­მე­ლიც ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ იმარ­თე­ბო­და.

“მოკ­ლედ , ძა­ლი­ან დიდი მად­ლო­ბა კო­მე­დი ჯგუ­ფის ბი­ჭებს, საქ­მის გამ­კე­თებ­ლებს და ნი­ჭი­ერ ხალ­ხს…. არ ღირს ჩემს გამო ვინ­მემ უხერ­ხუ­ლად იგ­რძნოს თავი….. მე წა­ვე­დი! p. s. რაც შე­ე­ხე­ბა ერეკ­ლე მე­ფეს, მას­ზე ცუ­დის მთქმე­ლის მა­გი­ნე­ბე­ლი ვი­ყა­ვი, ვარ და ვიქ­ნე­ბი” – და­წე­რა გუ­ლი­აშ­ვილ­მა.

Leave a Comment