“სოფო 3-4 თვის განმავლობაში მუშაობდა ჩვენთან” – ცნობილია ქალის ვინაობა, რომელიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მეუღლემ მოკლა

“სოფო 3-4 თვის განმავლობაში მუშაობდა ჩვენთან” – ცნობილია ქალის ვინაობა, რომელიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მეუღლემ მოკლა

თბი­ლის­ში, მოკ­ლუ­ლი ახალ­გაზ­რდა ქალი 31 წლის სოფო კვა­რა­ცხე­ლი­აა. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ის სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში მე­უღ­ლემ, შვი­ლე­ბის თვალ­წინ მოკ­ლა. კვა­რა­ცხე­ლი­ას ჭრი­ლო­ბე­ბი ყე­ლის არე­ში აქვს მი­ყე­ნე­ბუ­ლი.

ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, წყვილს 2 შვი­ლი ჰყავ­და. კვა­რა­ცხე­ლია ზუგ­დი­დის ყო­ფი­ლი მა­ჟო­რი­ტა­რის მე­რაბ ქვა­რა­ი­ას ბი­უ­რო­ში მუ­შა­ობ­და. რამ­დე­ნი­მე წლის წინ ის მე­უღ­ლეს­თან და შვი­ლებ­თან ერ­თად სა­ცხოვ­რებ­ლად თბი­ლის­ში გად­მო­ვი­და.

AMBEBI.GE მე­რაბ ქვა­რა­ი­ას ესა­უბ­რა:

“სოფო 2017 წლის და­სა­წყის­ში, 3-4 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და ჩვენ­თან… ბავ­შვის ავად­მყო­ფო­ბის გამო, რამ­დე­ნი­მე თვე­ში მო­უ­წია თბი­ლის­ში გა­დას­ვლა. ძა­ლი­ან მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი და საქ­მი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი იყო. ჩვენს შტაბ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხურს ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და. მომ­ხდა­რით გა­ოგ­ნე­ბუ­ლი ვარ, არ ვიცი, რა მოხ­და და რა უბე­დუ­რე­ბა დატ­რი­ალ­და.

იმ ხან­მოკ­ლე თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შემ­დეგ, მას­ზე მხო­ლოდ კარ­გის თქმა შე­მიძ­ლია. შვი­ლის გამო გა­უ­ჭირ­და მუ­შა­ო­ბა გვი­თხრა, ამი­ტომ იძუ­ლე­ბუ­ლი ვარ, დავ­ტო­ვო სამ­სა­ხუ­რი და თბი­ლის­ში გა­და­ვი­დეო. მე­უღ­ლე­ზე არა­ფე­რი ვიცი, არც ის, ჰქონ­და თუ არა ოჯახ­ში პრობ­ლე­მე­ბი. ჩვენ­თვი­საც შო­კია ეს ამ­ბა­ვი, ძა­ლი­ან დამ­ძი­მე­ბუ­ლი მაქვს გული..” – გვე­უბ­ნე­ბა ქვა­რა­ია.

რო­გორც შსს-ში აცხა­დე­ბენ, პო­ლი­ცი­ამ და­ნა­შა­ულ­ში ბრალ­დე­ბუ­ლი პირი შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე­ვე და­ა­კა­ვა. გა­მო­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 11 პრი­მა 109-ე მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში ჩა­დე­ნილ გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას გუ­ლის­ხმობს.

Leave a Comment