“ამაზე საუბარი არ მინდოდა, ძალიან ძნელი იყო ჩემთვის…” – თაკო ტაბატაძე ბაღაშვილთან დაშორებაზე პირველად ალაპარაკდა

“ამაზე საუბარი არ მინდოდა, ძალიან ძნელი იყო ჩემთვის…” – თაკო ტაბატაძე ბაღაშვილთან დაშორებაზე პირველად ალაპარაკდა

თაკო ტა­ბა­ტა­ძე ამ­ბობს, ოჯა­ხის დან­გრე­ვამ მას­ზე იმოქ­მე­და და ამ თე­მა­ზე სა­უ­ბა­რი უჭირ­და. მისი თქმით, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ამ თე­მამ მის ოჯახ­ზე იმოქ­მე­და და ამის გამო მშობ­ლებს სა­ჯა­როდ ბო­დიშ­საც უხ­დის.

“არა­ვინ გეგ­მავს, რომ ურ­თი­ერ­თო­ბა რო­მე­ლიც სიყ­ვა­რუ­ლით იქ­მნე­ბა, რა­ღაც დროს მორ­ჩე­ბა. ძა­ლი­ან რთუ­ლია და ამი­ტომ ამა­ზე სა­უ­ბა­რი არ მინ­დო­და. ძა­ლი­ან ძნე­ლი იყო ჩემ­თვის და ახ­ლაც ძნე­ლია ამა­ზე სა­უ­ბა­რი, თუმ­ცა ყო­ვე­ლი ასე­თი წი­ნა­ა­აღ­მდე­გო­ბა აძ­ლი­ე­რებს ადა­მი­ანს. ახლა მთე­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე მაქვს აღე­ბუ­ლი.

ამ ამ­ბავ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ათა­სი სი­სუ­ლე­ლე და­ი­წე­რე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში… ჩემი ოჯა­ხის­თვის უფრო რთუ­ლი იყო ეს ყვე­ლა­ფე­რი. ძა­ლი­ან ტრა­დი­ცი­უ­ლი ოჯა­ხი­დან ვარ და ძა­ლი­ან დიდი ბო­დი­ში მინ­და მო­ვუ­ხა­დო მათ, რომ ამ­ხე­ლა სტრე­სის ქვეშ აღ­მოჩ­ნდნენ. ეს (ოჯა­ხის დან­გრე­ვა) მოხ­და 3 წლის წინ.

თუმ­ცა რომ გი­თხრათ, რომ ამან რა­ი­მე გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა ჩემს საქ­მი­ა­ნო­ბა­სა და კა­რი­ე­რა­ზე, არა. გა­მიკ­ვირ­და უბ­რა­ლოდ, რომ თურ­მე ამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნი იყო ჩა­საფ­რე­ბუ­ლი. მე­ცო­დე­ბი­ან ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ ასე ცუ­დათ გრძნო­ბენ თავს, რომ ასე იმე­ტე­ბენ ადა­მი­ანს” – ამ­ბობს თაკო “პოსტს ტვ”-ს ეთერ­ში.

Leave a Comment