“სამწუხაროა, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ…” – ირაკლი მაქაცარია განცახდებას აკეთებს

“სამწუხაროა, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ…” – ირაკლი მაქაცარია განცახდებას აკეთებს

ირაკ­ლი მა­ქა­ცა­რი­ა­სა და ლიზა ჩი­ჩუ­ას ქორ­წი­ლი ბოლო დღე­ე­ბია სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში გან­ხილ­ვის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი თე­მაა.

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ფო­ტოგ­რაფ­მა და­ვით ჭა­ლი­ძემ და­წე­რა, რომ ქორ­წილ­ში, რო­მელ­ზეც მთე­ლი თბი­ლი­სი ლა­პა­რა­კობ­და, ფო­ტოგ­რა­ფებ­სა და ოპე­რა­ტო­რებს არ გა­უ­მას­პინ­ძლდნენ. მან მოგ­ვი­ა­ნე­ბით სტა­ტუ­სი წა­შა­ლა.

ამ თე­მა­ზე მა­ქა­ცა­რია “ფე­ის­ბუქ­ში” პოსტს აქ­ვეყ­ნებს:

“ჩემო საყ­ვა­რე­ლო ადა­მი­ა­ნე­ბო, მინ­და ძა­ლი­ან დიდი მად­ლო­ბა გა­და­გი­ხა­დოთ იმ ზღვა კე­თი­ლი სურ­ვი­ლე­ბის­თვის რა­საც მე და ჩემი ლიზა დღემ­დე ვღე­ბუ­ლობთ თქვენ­გან.

ძა­ლი­ან ვა­ფა­სებ და მა­ხა­რებს ყო­ვე­ლი თქვე­ნი თბი­ლი სი­ტყვა! ღმერ­თმა ყვე­ლას და­გიბ­რუ­ნოთ ის სი­კე­თე რა­საც გას­ცემთ ას­მა­გად. ბევ­რს არ დავ­წერ იმა­ზე რაც “ატყდა” სოც-ქსელ­ში იმ პოსტზე, რო­მე­ლიც და­წე­რა ადა­მი­ან­მა, რო­მე­ლიც არც კი იმ­ყო­ფე­ბო­და ჩვენს ქორ­წილ­ში, თუმ­ცა გა­და­წყვი­ტა მი­ე­ღო თა­ვი­სი კუთ­ვნი­ლი პო­პუ­ლა­რო­ბის 5 წთ.

სამ­წუ­ხა­როა და ცოტა უხერ­ხუ­ლიც, თუმ­ცა ყვე­ლას თა­ვი­სი არ­ჩე­ვა­ნი აქვს ცხოვ­რე­ბა­ში. მად­ლო­ბა ყვე­ლას, ვინც სწო­რად გა­ი­გეთ რაც მოხ­და და თქვე­ნი პო­ზი­ცი­აც და­ა­ფიქ­სი­რეთ

პ.ს. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მად­ლო­ბა ჩვე­ნი ქორ­წი­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს და მთელს გუნდს ვინც ენერ­გია არ და­ი­შუ­რა რომ ეს დღე მაქ­სი­მა­ლუ­რად ლა­მა­ზი და და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი ყო­ფი­ლი­ყო Geoworld Events” – წერს ირაკ­ლი მა­ქა­ცა­რია

Leave a Comment